Sponsoren

7vvc-sps

Elftalfoto's

Bij goed weer worden er a.s.zaterdag foto's gemaakt van: 

 

 

Houd hier rekening mee met de voorbereiding.

Adreswijzingen:

Willen degenen die verhuisd zijn hun adreswijzijng a.u.b. per email

doorgeven aan de secretaris van VVC'68   chmverstraten@ziggo.nl

Namens het Bestuur VVC'68.

 

 

niet op de foto2 - kopie_1024x683

De foto's van het 50 jarig jubileum staan hier boven

in het tabblad  "Foto's" 

images4ZE9P2MX

Het bestuur van VVC'68 nodigt U uit voor de Jaarvergadering
 

images
Agenda voor de algemene ledenvergadering op Vrijdag 30 Nov 2018 inde kantine aanvang 19.30 uur

1.Opening voorzitter

2.Notulen algemene ledenvergadering
24 Nov 2017

Deze ligt ter inzage in de kantine

3.Jaar verslag bestuur
Verslag Voorzitter
Verslag secretaris
Verslag Jeugd
Verslag Senioren
Verslag Penningmeester
Verslag Kas commissie

4.Begroting 2018/2019

5.Mededelingen

6.Bestuursamenstelling

Gerrit de Zwart   (Voorzitter ) aftredend en niet herkiesbaar

Rein Meesters  (Penningmeester ) aftredend en herkiesbaar

Het bestuur wil het nieuwe bestuurslid voorstellen:
Jeroen v Loon  als afd Jeugd 

7.Rondvraag

8.Sluiting

hoofdsponsor

 

van der Vlugt Accountants

 

header-logo3%20-%20normal

 

 

 

 

 

Beste VVC ers

Vanaf 22 Sep is de loten verkoop begonnen van de

GROTE CLUB ACTIE

Na ons feest van het 50 jaar bestaan as Zaterdag komen we bij u langs voor de verkoop van loten.
De loten kosten 3€ p/ stuk
De trekking is op 13 Dec 2018
Hopende op u steun.

Bestuur VVC’68

Voor plaatselijk nieuws  klik op het logo

Knipsel

Facebook

Twitter