Protocollen voor Ouders-Sporters N.O.C -N.S.F.

Update  hervatting trainingen op Sportpark De Beek

voor jeugd t/m 12 en 13 t/m 18 jaar

Zodra we groen licht krijgen van de gemeente zullen de trainingen volgens een aangepast trainingsschema worden hervat. Omdat we wegens groot onderhoud aan de grasvelden alleen het kunstgrasveld beschikbaar hebben, wijken voor de meeste teams de trainingstijden af van het normale schema. We rekenen op jullie begrip hiervoor.

Als algeheel corona-coördinator is voor beide clubs John van Elzakker (bestuurslid RKSV Halsteren) aangewezen. Op trainingsdagen zijn daarnaast meerdere begeleiders op het sportpark aanwezig, die toezien op het naleven van de richtlijnen. Deze begeleiders zijn herkenbaar aan een hesje.

De clubs zorgen er voor dat te allen tijde EHBO materialen en een AED beschikbaar zijn en deze niet achter slot en grendel zitten. Op het sportpark hangt op verschillende plekken het Algemeen protocol (zie onder). Voor de verschillende doelgroepen zijn daarnaast specifiek protocollen opgesteld die digitaal zijn (of binnenkort worden) toegezonden.

De trainers ontvangen naast het voor hen geldende protocol ook instructies over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier de training kunnen uitvoeren.

Er komt op ons sportpark een duidelijke routing, zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van het sportpark. Houd de 1,5 meter onderlinge afstand in acht.

De kantine, kleedkamers en andere ruimtes zijn gesloten. Bij de trainingen zijn géén toeschouwers toegestaan. De beheerders zullen er voor zorgen dat de sportmaterialen op het sportveld beschikbaar zijn voor trainers en sporters. Er is voor nood één kleedkamer geopend, die uitsluitend voor hoognodig toiletbezoek is bedoeld

Bij het trainingsveld zullen hygiënemiddelen aanwezig zijn, zoals water, zeep en voldoende papieren handdoekjes).

Op dit moment is helaas nog geen datum te geven, wanneer de trainingen hervat kunnen worden. Eind deze week verwachten we hier meer duidelijkheid over. Zodra er meer bekend is, zullen we dat via de website en social media berichten.

De besturen van VVC ’68 en RKSV Halsteren

poster_ouders_lr_0-page1poster_sporter_lr-page1

0001