Lid worden

Persoonlijke gegevens
Overige informatie
Machtigingskaart

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA

Naam VVC 68
Adres p/a Kastanjelaan 24
Postcode 4661 VL
Woonplaats Halsteren
Land NL
Incassant ID NL11ZZZ402809210000
Kenmerk Machtiging Contributie

Voorwaarden
  • Door toetreding tot de vereniging verklaart ieder lid, dat hij/zij het lidmaatschap zal uitoefenen conform de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de vastgelegde waarden en normen van de VVC’68.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
  • De verschuldigde contributie moet vóór 30 september van het verenigingsjaar zijn voldaan.
  • Een automatische incasso via de in te vullen aangehechte machtigingskaart is verplicht
  • Afmelden kan t/m 31 juli vanaf 1 augustus ben je contributie voor een heel seizoen verplicht.
  • De afmelding dient schriftelijk te worden voldaan bij de secretaris van VVC’68.
  • Door het verzenden van dit formulier geeft U toestemming aan VVC 68 doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van VVC 68.
    Dit betreft de jaarlijks verplichte contributie als lid van VVC 68.Als U het niet eens bent met deze afschrijving kunt U deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

* = verplicht

Ledenadministratie

 Naam: Joost van Eekelen 
Emailadres:  joostvaneekelen@ziggo.nl
Telefoon: 06-81837727

 

Contributie voor seizoen

2022-2023

 Senioren €175,00
 JO9 t/m JO19 €125,00
 JO7 t/m JO8 €105,00
 Veteranen 35+ €100,00
 Donateurs/niet spelend lid €50,00

 

De contributie dient elk seizoen vóór 30 september te zijn voldaan